Особливості написання наукової роботи

Якщо вам потрібно набрати вагу у науковій сфері, або описати дослідження, чи, навіть, групу досліджень – без написання наукової статті, а також, можливо, її перекладу – вам не обійтись. У циклі матеріалів на нашому сайті розкрита тема написання наукових статей, та виховання у собі якостей, які потрібні для створення такої праці.

Наукова стаття: це шлях до визнання в науковій сфері

Кожна наукова робота проходить у визначеному напрямі, тому на початку, наприклад, наукової статті з адміністративного примусу тощо, зазвичай намагаються задовольнити якусь загальновідому та визначену потребу. В інших випадках, однак, проникливому досліднику необхідно помітити приховану проблему та вміти її чітко назвати у своїй науковій статті з фінансового ринку або на іншу тему. Наступний етап – збір наявної інформації та її оцінка. Вчений переконується, чи хтось уже вирішив справу до нього, чи якими шляхами дослідники вже йшли і які невдачі на цьому шляху спіткали колег. Після короткого або довгого інкубаційного періоду вчений (рідко, але все ж) отримає просвітлення у вигляді знайденого рішення (гіпотези) і реалізує свою ідею (наприклад, у формі експерименту), а потім перевіряє її. Якщо все йде добре, йому нічого не залишається, як явити своє відкриття науковому світу. Публікація нового рішення, наприклад, у вигляді наукової статті за психологією з аналізом, є найпоширенішим проявом того, що називається науковою комунікацією. Звичайно, така робота може приймати різні форми. Основним типом такої комунікації являється письмове спілкування, яке поділяється на окремі жанри, і найбільш використовуваним з них є оригінальна наукова стаття (на тему право тощо). Але праця також іноді включає усну комунікацію, прикладом якої може бути доповідь на науковій конференції, а також інші форми, наприклад, візуальна презентація через пости або аудіовізуальне повідомлення з використанням мультимедійних засобів. Оскільки ми говоримо про наукову статтю з філології або на іншу тему, за її публікацією зазвичай слідує оцінка колег та їх відгуки на опубліковану роботу, яка після будь-яких виправлень остаточно завершується загальним схваленням запропонованого та перевіреного рішення.

Наукова стаття українською мовою: пишемо про цікаве і надаємо йому форму

Згідно зі статистичними даними лише 5-10 відсотків опублікованих наукових статей, наприклад, з управління персоналом тощо, приносять справді нові знання чи спонукають до роздумів – решта, по суті, є так званою інформаційною сірістю. Кількість наукових публікацій подвоювалася кожні 10-15 років протягом 20-го століття, що призвело до величезного інформаційного вибуху. З огляду на це з самого початку ми повинні поставити собі запитання: «чому я пишу на цю тему, і які статті, наприклад, з бухгалтерського обліку, вже опублікували мої колеги?» До об’єктивних причин такого об’ємного інформаційного потоку можна віднести постійно зростаюче число вчених у країнах, що розвиваються, а також дедалі більшу кількість нових, здебільшого міждисциплінарних галузей науки (наприклад, наукові статі з текстами на тему зародження синтетичного напряму психонейроімунології та ін.). До суб’єктивних причин інформаційної лавини можна віднести сталу комунікаційну стратегію, що вимагає у науковців обов’язково публікувати наукові роботи, наприклад, на тему конкурентоспроможності продукції, але у наші часи у науковому просторі все більше усвідомлюють, що визнання здебільшого заробляють ті, хто може викликати інтерес у своїх колег і ажіотаж у науковому світі. Якщо нам є про що писати, тобто якщо ми чудово знаємо зміст наукової статі з економіки тощо, після цього потрібно подумати, як ми будемо це публікувати, а значить – знайти відповідну форму. Письмова наукова комунікація, як і художня чи публіцистична література, реалізується через низку різноманітних жанрів. Тут все залежить від вибору критерію класифікації, тому що межі між жанрами, як правило, розмиті, а вся система типів тексту нестійка. Жанри не обмежують автора, натомість забезпечуючи йому позитивну підтримку, пропонуючи простір, середовище, шлях, на який спрямовує досвід автора. Приймаючи той чи інший жанр в процесі написання наукової статті про місцеве самоврядування тощо, автор не ставить у жорсткі рамки своє вираження, але отримує знання про те, як певний набір елементів може бути відповідним чином організований. Перелічуючи в голові існуючі жанри, починаючи від реферату, доповіді, оглядової рецензії, дисертації до монографії тощо, ви завжди повинні мати на увазі, для кого призначена публікація. Важливо пам’ятати, що навіть якщо зміст опублікованої наукової статі, наприклад, з економіки, є первинним, його форма може продемонструвати, серед іншого, чи буде розв'язання даної проблеми взагалі знайдене іншими експертами, правильно зрозуміле та витлумачене, і навіть чи буде воно цитуватися. Той факт, що більшість наукових статей, наприклад, з банкрутства, мають схожу структуру, полегшує їх читання та оцінку, що особливо важливо для авторів-початківців. Так, ми знаємо внески блискучих вчених, які зовсім не турбуються про формальну сторону своєї роботи – але вони або можуть собі це дозволити через свою популярність, або мають особливі причини порушувати принципи.

Наукова стаття та наукова доповідь: структура роботи

Різні види наукових статей у своїй формі проводять аналогію, наприклад, зі структурою класичної античної драми. Вона складається з викриття, зіткнення, кризи, проходить через різні перипетії, катастрофи і аж до очисного катарсису. Хоча ми цього не усвідомлюємо, на перший погляд, майже всі хороші та шановані драматурги досі дотримуються цієї схеми у своїх творах. Так і наукова стаття по державних службовцях тощо, має складатися з таких компонентів:

  • Заголовок – є дуже важливою частиною всієї статті, тому необхідно враховувати тут, що один з основних методів пошуку заснований на ключових словах у заголовку. Ідеально, якщо назва виражає зміст усієї роботи – наприклад, наукова стаття «Адміністративний процес у сучасній вітчизняній правовій доктрині». Ми уникаємо зайвих елементів, а якщо використовуємо їх, наприклад, у роботі, розрахованій на широку професійну аудиторію, то намагаємось принаймні інтегрувати тут ключове слово «Адміністративний процес»:
  • Анотація – є найважливішою частиною наукової статті, наприклад, на тему «Інфляційні процеси в Україні», тому що це своєрідна мініатюра всієї статті. Якщо ми публікуємо у моніторинговому періодичному виданні, робота, зазвичай потрапляє у великі бібліографії і таким чином стає практично загальнодоступною. Тому ми намагаємося писати змістовно, зрозуміло, і представляємо найважливіші результати. В анотації не повинно бути того, чого немає в власне тексті статті. З тієї ж причини, що й у заголовку, в науковій статті, наприклад, з особливостей української мови – потрібно включити важливі ключові слова в анотацію наукової статті. Це полегшить пошук вашої праці колегами. Ключові слова в анотації наукової статті та особливо так звані дескриптори, що служать для індексування документа (і замінюють застарілу анотацію), також мають бути перераховані окремо, як обов’язкова та невіднятна частина анотації.
  • Вступ – як випливає з назви, представляє всю наукову статтю з екології або на іншу тему. Тут ви розповідаєте на що спиралися у своїй роботі, чому взагалі взялися за розв'язання проблеми, яка мета нашого дослідження). Можна згадати гіпотезу, яку ми використали для розв'язання проблеми.

Наукова стаття: культура інтеграції матеріалів, результатів, дискусії та посилань в текст

  • Матеріали та методи – найбільш об’ємна частина наукової економічної статті, тому текст потрібно логічно поділити на абзаци. Починається вона, зазвичай, з огляду використаного матеріалу, далі докладно описуються методи, які ми використовували для нашого експерименту. Для загальновідомих методів науковій статті по економічній теорії, достатньо лише згадки про них, тоді як для менш поширених методів ми звертаємося до професійної літератури. Рідкісні або модифіковані вами методи повинні бути описані окремо. Це також стосується, наприклад, опису використовуваних пристроїв, специфікації тощо.
  • Результати – містять у собі чітко оброблені результати всіх експериментів і спостережень в науковій статті pdf. В основному ми використовуємо засоби візуальної комунікації – таблиці, графіки, статистику. Зокрема, сучасне молоде покоління вчених виросло в інформаційному середовищі, яке значно більше базується на візуальному сприйнятті, за допомогою якого ми отримуємо понад 90 відсотків подразників, починаючи з улюблених дитячих книг, всюдисущих знаків і піктограм, популярності комп’ютера та телебачення та ін. Якщо ми хочемо переконати когось у нашій науковій істині в статті по теорії держави і права тощо, то повинні вміти її належним чином подати та зафіксувати в зоровій пам’яті. Хоча це може бути неприємним, не зайвим було представити результати, які не підтверджують нашу гіпотезу. Це, з одного боку, високоморальний крок, з іншого – парадоксальним чином сприятиме оцінці валідності роботи колегами-експертами.
  • Дискусія – в основному служить для зіставлення результатів наукової статті по бухгалтерському обліку, яких ми досягли, з тим, що стверджується поточною науковою теорією та практикою. Тут ми маємо можливість пояснити будь-які «негативні» результати, згадані вище. Дискусія повинна закінчуватися підтвердженням (повним, частковим, умовним) або, навпаки, спростуванням вихідної гіпотези.
  • Посилання або цитовані джерела інформації – де ми представляємо українських та закордонних авторів, які мають певне відношення до обговорюваної проблеми, та на чиї праці ми спиралися або прямо цитували у своїй науковій статті з кримінального права тощо. При розгляді списку має бути з першого погляду видно, яку увагу ми приділили підготовці рішення, наскільки ми знайомі з поточним станом справ у даній сфері, скільки місця приділяємо протилежним поглядам та ін. Формальне редагування цитат в психологічній науковій статті, базується на вимогах редакторів, які, своєю чергою, повинні дотримуватися відповідного стандарту. Через тенденції глобалізації практика вже уніфікується в усьому світі. Так, наприклад, кілька років назад перевага надавалась системі алфавітного впорядкування авторів із цифровими посиланнями в тексті. Це було необхідно раніше під час пошуку в каталогах. Однак сьогодні ми ведемо повнотекстовий пошук в електронних каталогах, тому варто було б розглянути (згідно з низкою закордонних моделей) метод логічного числового впорядкування авторів, оскільки вони послідовно цитуються в тексті незалежно від алфавітного порядку імен. Крім того, чинний стандарт ISO 690 дозволяє цей метод як опцію. Крім цих (скоріше канонічних, ніж обов’язкових) частин класичної статті, є й інші додаткові частини наукової статті з аналізу ринку землі України за сучасних умов або на іншу тему, такі як перелік використаних скорочень, подяки та додатки. Існують також спеціальні коротші форми статті, такі як невеликі повідомлення (лист, записка, повідомлення, уривок з діалогу). Зазвичай вони покликані зробити простішими вибрані аспекти складної проблеми або намагаються забезпечити пріоритет відкриття, яке буде пізніше детально описано. Якщо вам потрібна наукова стаття про склад правопорушення або на будь-яку іншу тему – спеціалісти Bunny Writing вже готові прийти вам на допомогу. Довершена наукова монографія та наукова стаття буде готова до публікації у чітко поставлені строки та згідно з усіма вимогами, тоді як вартість роботи вас приємно здивує.

КОНТАКТИ

ГРАФІК РОБОТИ

Ми відкриті 24/7

ДІЗНАТИСЬ ВАРТІСТЬ

Оберіть послугу

Для швидкого звʼязку рекомендуємо залишати
номер телефону або @контакт в Telegram

Я даю згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до політики
конфіденційності
та приймаю умови договору публічної оферти

Уже замовив(ла) роботу?
Залиш відгук про роботу кролика, для
нього це дуже важливо!

Залишити відгук