Як створити якісну наукову статтю

Стандартний нині процес публікації наукових результатів із залученням незалежних рецензентів, наприклад наукових статей з культури, так званий процес «рецензування», бере свій початок в Англії та Франції понад 300 років тому і відтоді кількість різноманітних фахових журналів надзвичайно зросла. До сьогоднішнього дня їх існує понад 20 000, і щорічно в них публікується понад 2 мільйони наукових праць. Такий широкий обмін останніми науковими відкриттями та результатами різноманітних професійних досліджень дозволяє значно ефективніше просувати знання та швидше застосовувати нові ідеї на практиці. Однак для молодих дослідників-початківців створення професійної публікації нових наукових статей з педагогіки тощо, може стати дуже неприємним досвідом. Стрес від можливої відмови у публікації редактором чи рецензентами фахового журналу ще більше посилюється від недотримання обов’язкових критеріїв публікації, необхідних для подальшого професійного розвитку молодого вченого. Проте багатьох неточностей і навіть помилок, які виникають на початку творчого професійного написання текстів наукових статей молодих авторів, можна ефективно уникнути. Вчитися на помилках старших колег і надихатися досягненнями відомих авторів і визнаних науковців можна, а то й конче необхідно. Автори Bunny Writing спеціалізуються на написанні наукових статей з права, та на інші теми, а також рефератів, курсових, дипломних та ін. Вони готові дати вам важливу інформацію та поради щодо всього процесу створення професійного видання й таким чином допомогти досягти успіху у сфері наукового творчого письма та випускати більше публікацій.

Наукова стаття: дослідження переваг публікації

Головною і водночас з наукової точки зору, найважливішою причиною випуску фахової наукової статі з психології тощо, є насамперед дуже швидке поширення нових знань і результатів досліджень серед широкої професійної громадськості. У зв’язку з величезним розповсюдженням інформаційних технологій і все більш частим використанням відкритого доступу до інформації, тепер фахові тексти стають доступними практично відразу після їх прийняття до журналу. Завдяки цьому робота дослідницьких груп, які займаються проблемою, стане значно ефективнішою. Це призводить до безпрецедентного прогресу досліджень у всіх наукових галузях і водночас до набагато швидшого застосування результатів досліджень на практиці. Але існують і інші вагомі причини публікуватись:

 • Дослідник наукової статті з менеджменту або на іншу тему, може набагато глибше проникнути у сферу своїх інтересів. Він змушений більш детально вивчати досліджуване питання та поточні результати інших і в контексті цього обговорювати та захищати результати власної наукової роботи. Дослідник, який багато та успішно публікується, має значно кращі перспективи отримати фінансову підтримку та гранти для подальшої роботи. Також підвищується шанс отримати престижні стипендії для проходження довгострокових стажувань на провідних світових підприємствах у даній галузі, пишучи та публікуючи наукові статті на англійській чи українській мові, дослідник видавничої справи
 • Підготовка якісних публікацій наукових статей по історії або на інші теми, робить можливим професійний розвиток дослідника на багатьох рівнях і забезпечує йому незамінні переваги для його майбутньої наукової кар'єри та роботи. Це особливо вигідно в контексті нових дослідницьких робочих місць, що фінансуються переважно з європейських джерел.

Наукова стаття: пошук інструментів для початку роботи

Перш ніж почати писати наукову статтю на тему: «Аналіз системи економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності» тощо, важливо подумати над такими питаннями:

 • Чи є представлене дослідження чимось новим і важливим у порівнянні з уже опублікованими роботами?
 • Якщо подібна робота вже була опублікована, чи є нові дані відповідним доповненням до наявних знань чи вони суперечать тому, що вже відомо та досліджено?
 • Чи зацікавить нещодавно опублікована робота когось із професійної громадськості? Якщо неможливо з чистим сумлінням відповісти ствердно на кожне з цих запитань в науковій статті з філософії, літератури або культури – доцільно подумати про саму природу дослідження, яке розглядається. Успішно створити справді якісне фахове видання може лише науковець, який впевнений у значущості свого дослідження.

Наукова стаття на обрану тему: Форми написання

Перед початком написання наукової статті з психології, або на іншу тему, також необхідно вибрати форму, в якій далі будуть представлені результати дослідження. Існує кілька основних форм публікацій, які можна використовувати:

 • Рецензія або стаття на тему оригінальних досліджень. Основним типом публікації, що представляє власні дослідження автора, є так звана рецензія або оригінальний твір. У такій науковій статті, на тему «Мова та стиль наукових і науково-методичних праць» тощо, розміщені вихідні дані дослідження, які обговорюються авторами та захищаються незалежними рецензентами перед фактичною публікацією. Процес рецензування зазвичай триває до 3 місяців після того, як повна публікація була надіслана редактору професійного журналу. Обов'язкове рецензування щонайменше двома незалежними рецензентами, фахівцями в галузі, гарантує якість наукових статей на англійській і рідній мові, але водночас це ускладнює роботу авторів, подовжує час, необхідний для публікації роботи, пред’являючи значні вимоги до якості самого дослідження. Знову ж таки, рецензована стаття має бути ретельно підготовлена та базуватися виключно на високоякісному дослідницькому проєкті.
 • Лист. Іншою формою наукової статі на освітню тематику тощо, яка представляє оригінальні результати авторських досліджень, є так званий лист. Це скорочена версія рецензованої статті, яка має особливі вимоги щодо обсягу роботи. Обмеження в основному стосується кількості символів або слів у назві (як правило, до 100 символів), в анотації (як правило, до 150), і у самій статті (до 3000). Крім того, ця форма наукової статті з педагогіки у вищій школі або на іншу тему, містить обмеження на кількість посилань у розділі літературних джерел (до 40) і на кількість зображень або графіків (як правило, до 4). Навіть ця форма професійного спілкування проходить експертну перевірку незалежними оцінювачами перед фактичною публікацією, однак процедура розгляду скорочена, зазвичай триває до 1 місяця. Результатом також часто є пряме прийняття або відмова від роботи, але це значно скорочує час публікації власних наукових результатів. Саме тому цю форму професійної публікації віддають перевагу багато авторів, особливо якщо необхідно якнайшвидше представити проривні результати в галузі. Найчастіше ця форма наукових статей з менеджменту тощо, використовується в високорейтингових, престижних фахових журналах. Іншим видом подібного матеріалу, що містить власні наукові роботи авторів, є, наприклад, результати клінічних оцінок або цікаві та унікальні клінічні випадки.
 • Огляд. Проте автори не зобов’язані представляти лише власні наукові результати у своїх наукових статтях та їх структурних елементах. Вони можуть запропонувати новий погляд на добре вирішену проблему, обговорити результати інших дослідницьких груп і надати детальний огляд поточних відомих знань. Тоді така публікація називається оглядом, або оглядовою науковою статтею на наукову тему. Форма I рецензування фахового видання підлягає експертній оцінці щонайменше двома незалежними рецензентами, тоді як значна кількість оглядових статей публікується «на запрошення». Це означає, що редактори фахових журналів звертатимуться до вже сформованих, відомих наукових установ у галузі з пропозицією написати оглядову публікацію. Рідко вдається опублікувати оглядову статтю без попереднього узгодження з редактором журналу і без попереднього погодження ним з темою роботи. Такий тип робіт має як недоліки, так і переваги:
 • Такий тип публікацій зазвичай має меншу вагу, ніж оригінальні дослідження, але це означає певний престиж для автора та оцінку його позиції в галузі. Оглядове видання наукової статті з психології тощо, характеризується значно більшою кількістю посилань, що часто досягає кількох сотень цитувань. Крім того, структура в першу чергу знаходиться в руках авторського колективу і не є строго визначеною, як у випадку з оригінальною рецензованою статтею.
 • Попри явно меншу дослідницьку значущість оглядової наукової статті з менеджменту або на іншу тему, порівняно з оригінальною роботою, вона може мати значне практичне значення, дозволяючи читачам швидко зорієнтуватися в питанні, не читаючи багато оригінальних наукових праць. Це заощадить дорогоцінний час багатьох практиків і водночас дозволить їм бути в курсі поточних подій у галузі..
 • Інші форми. Існують інші форми наукових статей на англійській і українській мовах, такі як анотація конференції або коментарі до опублікованих статей. Як уже зазначалося, правильний вибір форми професійного спілкування є вкрай важливим для подальшої авторської діяльності, і перед початком роботи над публікацією це питання необхідно добре продумати.

Наукова стаття: вибір правильного журналу

Ще до початку створення наукової статті з права або на іншу тему – доцільно вибрати журнал, до якого робота буде надіслана для рецензування і, можливо, публікації. Розв'язуючи це питання, потрібно подумати про те, на яку цільову аудиторію розраховане дослідження. Автор, який збирається охопити широку професійну аудиторію, вибирає один із загальнонаукових журналів, що охоплюють багато дисциплін і сфер інтересів. Звичайно, автор наукової школи у статті повинен враховувати очікувану якість своєї роботи. Переважно молоді автори часто переоцінюють результати своїх досліджень і потім мають абсолютно нереалістичні очікування щодо адресованого журналу. Тут абсолютно незамінна роль колеги, більш досвідченого, відомого дослідника, який має особистий досвід публікацій у якісних наукових журналах. Саме хибні уявлення про цінність власної праці значною мірою сприяють частому розчаруванню авторів-початківців від того, що праця була відхилена. Тому молодому досліднику не завадить спочатку опанувати навички професійного письма, готуючи публікації для журналів, що не знаходяться у топі значущості. Можливим початком може стати підготовка публікації в цілком локальному журналі, навіть ціною майже нульового цитування та дуже низької реальної наукової значущості такої роботи. Окремий розділ присвячений оцінці якості професійних журналів і надає авторам деякі вказівки, якими вони могли б надихатися при оцінці своєї наукової статті на тему державної влади тощо. Розмір так званого «Імпакт-фактора» (IF) може допомогти у цій справі. Це коефіцієнт, який коротко і просто виражає якість і престиж фахового журналу. Імпакт-фактор базується на аналізі цитування даного журналу. Він виражає кількість цитувань наукових статей з визначених тем у певному журналі за останні два роки, поділену на загальну кількість статей, опублікованих тут за цей період. Значення імпакт-факторів окремих професійних журналів доступне через Індекс наукового цитування (SCI), який щорічно публікується Американським інститутом наукової інформації (ISI). Разом зі зростанням цінності ІФ зростає престиж опублікованої праці. Факт того, що навіть дуже якісні результати досліджень, опубліковані в журналах з низьким IF, рідко привертають увагу справжніх наукових еліт і провідних світових компаній. З іншого боку, публікація власних результатів у журналах з високим IF є досить складною справою. Вимоги до якості дослідження високі, процес рецензування дуже ретельний, тому наукові статті з педагогіки тощо, неодноразово повертається на доопрацювання. Однак, навіть у разі остаточного відхилення роботи в журналі з високим рейтингом, можна використати отриманий досвід і можливі позитивні думки рецензента з користю в наступній спробі опублікувати роботу в журналах з нижчим IF Не варто недооцінювати себе без потреби, а тверезо заживши якість і важливість власної роботи вибрати журнал із відповідним імпакт-фактором. Знову ж таки, допомога більш досвідченого колеги або наставника – незамінна. Не секрет, що наукова стаття – це величезна праця, тому іноді в процесі її створення потрібна допомога професіоналів. Автори Bunny Writing, відгуки на роботу яких вказуються на їх високий рівень професіоналізму, вже готові написати для вас наукову статтю на конференцію чи для опублікування у фахових журналах.

КОНТАКТИ

ГРАФІК РОБОТИ

Ми відкриті 24/7

ДІЗНАТИСЬ ВАРТІСТЬ

Оберіть послугу

Для швидкого звʼязку рекомендуємо залишати
номер телефону або @контакт в Telegram

Я даю згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до політики
конфіденційності
та приймаю умови договору публічної оферти

Уже замовив(ла) роботу?
Залиш відгук про роботу кролика, для
нього це дуже важливо!

Залишити відгук